Nieuws van UNICEF

Post van Klaas

Hoe leven kinderen in andere landen? Waar wonen ze en wat vinden ze leuk? Met Wereldwijs met Klaas leert uw (klein)kind spelenderwijs kinderen over heel de wereld kennen. Hij of zij krijgt elke maand post van UNICEF-ambassadeur en tv-presentator Klaas van Kruistum om een vriendenboekje en een wereldkaart te vullen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

De Grootste Kinderrechtenles

Kinderen hebben rechten en UNICEF wil ervoor zorgen dat alle kinderen in Nederland weten wat die rechten zijn. De Grootste Kinderrechtenles op 20 november - waarop de wereld stilstaat bij de Dag voor de Rechten van het Kind - zet wat dat betreft zoden aan de dijk. Klassen mogen voor deze editie een nieuw kinderrecht bedenken, dat alle leerlingen (nog) gelukkiger kan maken.

‘Ik merk dat het mijn kinderen inspireert’

Ligt het voor de hand dat je ook iets nalaat aan kinderen die je niet kent als je zelf kinderen hebt? We merken dat steeds meer ouders dat een volstrekt logische gedachte vinden. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat eigen kinderen van dit besluit op de hoogte zijn om later vervelende verrassingen te voorkomen. Een vader die een gift aan UNICEF heeft opgenomen in zijn testament zegt hierover: “Ik merk dat het mijn kinderen inspireert, de gedachte dat hun ouders na hun overlijden iets zullen nalaten aan een goed doel. Ze vinden het een mooi en begrijpelijk idee.”

Als u uw testament moet laten aanpassen (bijvoorbeeld vanwege de wijziging van het erfrecht in 2003 en die van de erfbelasting in 2010), is dat een mooie aanleiding om te bedenken wat u nog meer met uw nalatenschap kunt doen. Het kan gaan om een legaat, een bedrag of een percentage voor een goed doel als UNICEF, naast het erfdeel voor uw dierbaren. Goede doelen hoeven geen erfbelasting te betalen, dus als u nalaat aan UNICEF komt uw gift volledig ten goede aan onze hulp aan kinderen in talloze landen. Hoe groot of klein uw schenking ook is!

Annemarie Blok

Relatiemanager Nalatenschappen

Meer weten over nalaten aan UNICEF?

Vraag de brochure en het boekje ‘Dit laat ik na’ aan bij Annemarie Blok (088 444 9 650, nalaten@unicef.nl), of kijk op www.unicef.nl/nalaten. UNICEF is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en hoeft geen erfbelasting te betalen. Uw nalatenschap komt volledig ten goede aan hulp aan kinderen.

Is dit interessant? Deel het!