Huiswerk voor minister De Jonge

Hoe grimmig de wereld er in coronatijd ook uitziet, jongeren blijven nadenken over later. Met een Jongerenadvies willen ze ervoor zorgen dat dat ‘later’ zich afspeelt in een nieuwe en betere wereld.

“Laat je horen,” was afgelopen voorjaar de boodschap van premier Rutte aan alle Nederlandse jongeren. Want jongeren worden weliswaar minder ziek door corona, ze lijden wel onder de gevolgen van de maatregelen die nodig zijn om het virus te stoppen. De premier vroeg om ideeën voor nu en voor een post-coronawereld, die een verbeterde versie zou moeten zijn van de huidige.

Aangezien even langs wippen in het Torentje voor de gemiddelde Nederlandse puber onhaalbare kaart is, kwam UNICEF in actie. Wij vroegen jongeren tussen de 13 en 18 jaar naar hun ideale wereld en kregen via Instagram meer dan 16.000 reacties. Jongeren denken vooral na over onderwijs, discriminatie en het klimaat, zo bleek. Hun ideeën zijn samengebald in een negen punten tellend advies dat op 10 september is overhandigd aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op dezelfde dag kregen staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de overheden van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba adviezen die zijn opgesteld door jongeren op deze drie Caribische eilanden.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Jongerenadvies in negen punten

1. Zorg voor mentaal welzijn

“Wij zien dat sommige jongeren (en volwassenen) om ons heen last hebben van stress, prestatiedruk, depressies en angststoornissen. Maar het is niet een onderwerp waar we makkelijk over praten en niet iedereen leert hier goed mee omgaan,” schrijven de jongeren in het advies.

2. Kleinere klassen

Minder leerlingen in de klas heeft volgens de jongeren meerdere voordelen: meer aandacht voor elke leerling en huiswerk op maat.

3. Een later en flexibeler schooladvies

“We worden nu te snel in een hokje gestopt,” schrijven de jongeren. “Maar eigenlijk weet je na groep 8 nog niet wie je bent en wat je niveau is.” Ze pleiten voor een langere brugklasperiode en maatwerk wat het niveau betreft. Want waar de een goed is in talen, blinkt de ander uit in wiskunde.

Discriminatie

4. Educatie op scholen

Wat betekent ‘discriminatie’ precies, hoe ga je ermee om en hoe kun je het voorkomen? De jongeren willen dat scholen hier aandacht aan besteden. Ook zou school een veilige plek moeten zijn, waar je terechtkunt als je het mikpunt bent van discriminatie.

5. Anoniem solliciteren

Geen afwijzingen meer vanwege een 'verkeerde' achternaam, maar een eerlijke beoordeling op basis van kwaliteiten en kennis. De jongeren vinden dat de overheid bedrijven moet stimuleren om personeel aan te nemen dat onze samenleving weerspiegelt. Diversiteit moet normaal worden.

6. Een grotere rol van de overheid

Wetten alleen zijn niet genoeg om discriminatie uit te bannen. Gemeentes, scholen, bedrijven en burgers moeten met elkaar ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft. “De overheid moet beginnen bij zichzelf door het goede voorbeeld te geven. De politie kan bijvoorbeeld strenger optreden tegen discriminatie.”

Klimaat

7. Voorlichting aan volwassenen over klimaatverandering

Jongeren maken zich zorgen over klimaatverandering, maar volwassenen nemen hen niet serieus genoeg omdat die niet goed op de hoogte zijn van wat er speelt. In het advies schrijven ze: “Wij leren er wel over op school, of op social media. Maar de volwassenen niet, denken wij. Klimaatverandering krijgt daarom niet genoeg prioriteit van de overheid.”

8. Betere klimaatkeuzes

Maak producten die schadelijk zijn voor het klimaat duurder, of verbiedt reclames. “De overheid moet mensen aanmoedigen om betere klimaatkeuzes te maken, door reclames voor bijvoorbeeld vlees, auto’s en niet-duurzame energie te verbieden.”

9. Vergroot de klimaatambities

De coronacrisis dreigt de klimaatcrisis te overschaduwen, vrezen de jongeren. Nederland moet vooruitkijken en aan hun toekomst denken. “De klimaatdoelen die de regering nu heeft gaan niet ver genoeg. Laat bijvoorbeeld de grootste vervuilers betalen. Investeer nog meer in het openbaar vervoer en in zonne- en windenergie. Nederland moet voorop lopen en een voorbeeld zijn voor andere landen.”

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Meer lezen?

Kijk op

en voor Caribisch Nederland op

Is dit interessant? Deel het!