UNICEF: grootinkoper van coronavaccins

Begin september was het wereldnieuws: zodra een of meerdere coronavaccins beschikbaar zijn, zal UNICEF er in 2021 voor zorgen dat ook armere landen hun inwoners kunnen inenten.

De wereld smacht naar een coronavaccin. De kans dat we binnen niet al te lange tijd een of meerdere veilige vaccins hebben, is groot. Rijke landen hebben daarom alvast miljoenen doses van de meest kansrijke kandidaten ingekocht. Zij hebben er de budgetten voor, maar dat geldt niet voor de armere landen. Marjolijn van Leeuwen - expert gezondheidszorg bij UNICEF Nederland – vertelt hoe UNICEF meewerkt aan de oplossing van dit probleem.

Nadat een vaccinatiecampagne tegen polio door corona zes maanden had stilgelegen, kregen in september 2020 bijna 40 miljoen Pakistaanse kinderen alsnog hun inenting. Een in de inkt gedoopte pink geldt als bewijs dat een kind is ingeënt.

Waarom krijgt uitgerekend een kinderrechtenorganisatie deze opdracht?

“UNICEF is de grootste afnemer van vaccins ter wereld en koopt elk jaar meer dan 2 miljard doses in voor honderd landen. Het gaat om vaccins tegen ziektes als mazelen, polio, difterie, tetanus en kinkhoest. Ze zijn niet alleen nodig voor de standaard inentingsprogramma’s, maar ook voor campagnes die op touw worden gezet bij een onverwachte uitbraak van bijvoorbeeld mazelen. UNICEF brengt de vraag naar vaccins in kaart, samen met overheden van landen waarin we actief zijn. Maar we stemmen niet alleen vraag en aanbod op elkaar af, ook zitten we met producenten aan tafel om langetermijncontracten af te spreken en te onderhandelen over prijzen. Dat doen we om een voorspelbare en voortdurende productie van vaccins te garanderen en om ervoor te zorgen dat de vaccins daar terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn.”

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Wie heeft UNICEF nog meer nodig om vaccins bij kinderen te krijgen?

“Naast overheden en producenten werken we samen met de private sector om bijvoorbeeld de verspreidingsmethoden van vaccins te verbeteren. Andere partners zijn lokale en internationale hulporganisaties, die ervoor zorgen dat vaccins op de plaats van bestemming aankomen. Dat is vaak een heel ingewikkelde klus, aangezien veel kinderen zeer afgelegen of op gevaarlijke plekken wonen. Maar we werken ook samen met lokale gemeenschappen. Ouders moeten weten dat er vaccins tegen gevaarlijke kinderziektes zijn en naar een gezondheidscentrum willen komen om hun kinderen te laten inenten. Goede voorlichting is dus heel belangrijk.”

Musbashir (2) krijgt in de Afghaanse hoofdstad Kabul een inenting tegen mazelen. Als zorgverleners tegen het coronavirus zijn ingeënt, is de kans een stuk kleiner dat vaccinatiecampagnes tegen voor kinderen gevaarlijke ziektes moeten worden onderbroken.

En dan nu de coronavaccins. Wat gaat UNICEF daarvoor doen?

“Om te garanderen dat ook armere landen genoeg vaccins krijgen, is COVAX in het leven geroepen (voluit Covid-19 Vaccine Global Access Facility). Bij deze organisatie hebben zich 92 lage- en middeninkomenslanden en meerdere rijkere landen aangesloten, waaronder de Europese Unie. UNICEF moet er namens COVAX als een soort spelverdeler voor zorgen dat er een wereldwijde toegang tot coronavaccins komt, zodat in 2021 ook de allerarmste en meest kwetsbare mensen kunnen rekenen op een inenting. Binnen COVAX is een fonds opgericht waaraan zowel overheden als andere donoren (denk aan filantropische organisaties als de Bill & Melinda Gates Foundation ) kunnen bijdragen. Dankzij deze giften kan UNICEF ook vaccins voor de armere landen inkopen.”

Drones kunnen coronavaccins naar afgelegen plekken brengen. UNICEF heeft hiermee ervaring opgedaan in Malawi.

Hoe zal de verspreiding van de vaccins gaan? Dat moet straks een operatie zonder weerga zijn.

“Er zijn nog veel onzekerheden. Zo bepalen de eigenschappen van het vaccin op welke temperatuur het moet worden vervoerd. Ook is het cruciaal dat er straks genoeg vliegtuigen beschikbaar zijn om de vaccins naar alle uithoeken van de wereld te brengen. UNICEF bereidt zich zo goed mogelijk voor en heeft bijvoorbeeld al miljoenen injectienaalden ingekocht. Maar ook al hebben we alle hordes genomen, of een coronavaccin succes zal hebben hangt niet alleen af van zijn werking. Mensen moeten ook een inenting wíllen.”

Mamadou Kassé en zijn ezel brengen vaccins naar Kankelena, een dorp in de regio Mopti in Mali. Voor het verspreiden van vaccins is UNICEF afhankelijk van moedige mensen als Mamadou, die vaak met gevaar voor eigen leven op pad gaan.

Worden kinderen ook ingeënt en zo ja, wanneer?

“We weten nog niet hoe de volgorde zal zijn. Naar verwachting zijn eerst zorgverleners en maatschappelijk werkers aan de beurt en daarna de meest kwetsbare mensen. Kinderen krijgen volgens dit scenario pas (veel) later een inenting, omdat ze door het virus minder ziek worden. Maar ze lijden wel onder de gevolgen van de coronacrisis. Zorgsystemen zijn overbelast of ouders houden uit angst voor een coronabesmetting hun kinderen thuis, zodat die inentingen tegen voor hen wel gevaarlijke ziektes moeten missen. Dat de coronavaccins er komen (en zorgverleners zo tegen het virus zijn beschermd) is dus ook voor kinderen van levensbelang.”

Was dit interessant? Deel het!