Elk kind leert met digitaal onderwijs

Soedan

In het land Soedan gaan zeven miljoen kinderen niet naar school. Er zijn te weinig scholen en onvoldoende gekwalificeerde leraren. Hierdoor zijn de klaslokalen overvol en vallen veel leerlingen buiten de boot. UNICEF brengt daar verandering in met behulp van digitaal onderwijs in afgelegen en achtergestelde gebieden. De komende jaren wil UNICEF deze vorm van onderwijs meer toegankelijk maken en verbeteren.

meisje met tablet en koptelefoon

21 miljoen

kinderen in Soedan

6.9 miljoen

kinderen gaan niet naar school

7 miljoen

kinderen in Soedan zijn afhankelijk van humanitaire hulp

Waarom hulp nodig is

Hoewel steeds meer Soedanese kinderen naar school gaan, zijn er nog altijd 6,9 miljoen kinderen die geen onderwijs volgen. Dat komt onder andere door een groot tekort aan scholen en lokalen, vooral in de afgelegen gebieden. Hierdoor moeten kinderen soms uren lopen naar de dichtstbijzijnde school en zijn de meeste klassen overvol; op publieke scholen zijn er gemiddeld 76 leerlingen per lokaal. Daarnaast is er op de scholen vaak een groot gebrek aan veilige toiletvoorzieningen waardoor vooral meisjes vroegtijdig stoppen. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan gekwalificeerde docenten; slechts een kwart van de docenten op de basisscholen voldoet aan de minimumeisen. Dit zorgt ervoor dat veel kinderen niet leren, snel een achterstand oplopen en beperkte toekomstperspectieven hebben.

Wat doet UNICEF

Om kinderen in Soedan een beter perspectief te bieden zet UNICEF sterk in op digitaal onderwijs. Hiermee kunnen we niet alleen méér kinderen bereiken, maar ook de kwaliteit van onderwijs verbeteren. Met behulp van innovatieve lesmaterialen, waaronder digitale spelletjes, worden docenten en kinderen in staat gesteld om nieuwe methodes te gebruiken en nieuwe kennis op te doen. De komende jaren gaat UNICEF dit samen met de Soedanese overheid uitbouwen. UNICEF helpt bij het ontwikkelen van een nationale strategie voor digitaal onderwijs en streeft ernaar om tenminste 25 nieuwe onderwijscentra op te zetten waar 4.750 achtergestelde kinderen de mogelijkheid krijgen om digitaal onderwijs te volgen. Daarbij ligt de focus op het bereiken van kinderen in rurale en afgelegen gebieden, waaronder 150 nomadenkinderen. Daarnaast informeert UNICEF lokale gemeenschappen over het belang van onderwijs en traint UNICEF docenten in het gebruik van de nieuwe digitale oplossingen, lesmanagement, monitoring en online veiligheid. 

Een groep kinderen uit Soedan spelen geconcentreerd een wiskundespel met een tablet

Een groep kinderen uit Soedan spelen geconcentreerd een wiskundespel met een tablet 

Gestelde doelen 2021-2022

  • UNICEF ondersteunt de Soedanese overheid bij de ontwikkeling van een nationale strategie voor digitaal onderwijs.
  • UNICEF verbetert de toegang en kwaliteit van digitaal onderwijs door de bouw van 25 nieuwe onderwijscentra en de ontwikkeling van nieuwe lesmaterialen.
  • 4.750 kinderen krijgen toegang tot digitaal onderwijs en nieuwe lesmaterialen.                
  • 45 docenten en begeleiders krijgen een training over digitaal onderwijs, monitoring en online veiligheid. Ook worden 2.500 ouders/verzorgers geïnformeerd over het belang van digitaal onderwijs.

Behaalde doelen tot en met juli 2022

  • De ontwikkeling van een nationale strategie voor digitaal onderwijs is in volle gang. 
  • 3.423 leerlingen hebben inmiddels toegang tot digitaal onderwijs via het zogenoemde Learning Passport. 
  • Er zijn 1800 tablets uitgedeeld om ervoor te zorgen dat kinderen in afgelegen gebieden ook onderwijs kunnen volgen. 
  • De docententraining start binnenkort, om de docenten klaar te stomen voor komend schooljaar. 

UNICEF is er voor ieder kind, altijd en overal. Jij ook?

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil

Doneer nu