Banen voor de Toekomst

Montenegro

Het programma Banen voor de Toekomst biedt kansen voor jongeren in Montenegro op de arbeidsmarkt van morgen.

Sinds 2016 heeft UNICEF verschillende jeugdcentra opgezet, waar jongeren allerlei vaardigheden leren zoals samenwerken, innovatief en probleemoplossend denken en effectief communiceren.

Sinds 2016 heeft UNICEF verschillende jeugdcentra opgezet, waar jongeren allerlei vaardigheden leren zoals samenwerken, innovatief en probleemoplossend denken en effectief communiceren.

Sinds 2016 heeft UNICEF verschillende jeugdcentra opgezet, waar jongeren allerlei vaardigheden leren zoals samenwerken, innovatief en probleemoplossend denken en effectief communiceren.

628.000 inwoners

in Montenegro

90.000 jongeren

 tussen de 15 en 24 jaar 

31 procent

van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar oud is werkloos 

Banen voor de Toekomst

Montenegro heeft bijna de hoogste jeugdwerkloosheid van Europa. Meer dan 30 procent van de jongeren in Montenegro is werkloos. Dit komt doordat het onderwijs in Montenegro niet goed aansluit op de arbeidsmarkt. Vooral meisjes en jongeren uit achterstandswijken of uit minderheidsgroepen vinden het moeilijk om een baan te vinden. Er heerst veel armoede onder jongeren en zij hebben vaak een uitzichtloze toekomst. UNICEF hoopt de enorme werkloosheid terug te dringen door jongeren de juiste vaardigheden te leren en hen te ondersteunen in hun zoektocht naar een passende baan. 
 

Wat doet UNICEF

Samen met het Ministerie van Onderwijs zorgt UNICEF ervoor dat scholieren in het reguliere onderwijs een aantal essentiële vaardigheden bijleren, zoals samenwerken, innovatief en probleemoplossend denken en effectief communiceren. Sinds 2016 heeft UNICEF verschillende jeugdcentra opgezet, waar jongeren deze vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. Door het aanbieden van snuffelstages en individuele coaching zorgen bedrijven ervoor dat jongeren beter begrijpen wat er van toekomstige werknemers verwacht wordt. Ook krijgen jongeren carrière- en sollicitatieadvies om de kans op een baan te vergroten. 
 

Het was altijd de droom van Marija Kezevic om software engineer te worden. Marija heeft dan ook regelmatig gesolliciteerd voor stageplekken bij verschillende bedrijven, maar er was maar weinig interesse. Dankzij UNICEF vond ze in de laatste twee jaar van de middelbare school toch een stageplek, zowel bij Ernst & Young als bij het Rode Kruis. “De medewerkers van het Rode Kruis genoten van hun werk. Ik realiseerde me hoe interessant de humanitaire sector is – iets waar ik voorheen nooit aan gedacht zou hebben. Ik leerde mezelf als een ander persoon kennen en meldde me na de stage meteen aan als vrijwilliger bij het Rode Kruis.” 

Gestelde doelen 2019 

  • 500 middelbare scholieren krijgen ondersteuning bij het maken van carrièrekeuzes en solliciteren. Ook leren zij vaardigheden die essentieel zijn voor de huidige arbeidsmarkt. 
  • 500 middelbare scholieren tussen de 16 en 18 jaar lopen minimaal 2 weken per jaar een snuffelstage bij bedrijven. 
  • 50 bedrijven, werkzaam in verschillende sectoren, bieden jongeren een stageplek aan. 
  • Middelbare scholen in Montenegro integreren carrièreadvies en het aanbieden van snuffelstages in het lesprogramma. 
     

UNICEF is er voor ieder kind, altijd en overal. Jij ook?

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil

Doneer nu