Werkwijze

UNICEF is dé VN-kinderrechtenorganisatie. We hebben een unieke opdracht vanuit de Verenigde Naties: alle kinderen geven waar ze recht op hebben. Een flinke uitdaging, waar op verschillende niveaus dagelijks aan wordt gewerkt.

In alle landen

Onze aanpak is grootschalig: dankzij uitgebreide samenwerkingen en het mandaat van de VN zijn we in staat om meer kinderen te bereiken op meer plekken dan wie ook.

We voeden, beschermen en scholen elk jaar miljoenen kinderen. Voor, tijdens en na een humanitaire ramp bieden we noodhulp, en we blijven zolang dat nodig is. Aan de frontlinies en achter de schermen, om levensreddende hulp en hoop te bieden aan kinderen en hun families.

Wij adviseren regeringen, overtuigen bedrijven, en lobbyen bij wereldleiders voor het waarborgen van kinderrechten. We zorgen voor duurzame oplossingen en ruimen obstakels uit de weg. En wij geven nooit op.  

Werkwijze van UNICEF

Ieder kind heeft recht op goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

Ieder kind heeft recht op goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

Noodhulp

UNICEF biedt wereldwijd noodhulp bij rampen en oorlogen. Omdat we wereldwijd werken zijn we altijd direct ter plaatse om noodhulp te bieden bij rampen en oorlogen. We zorgen voor voldoende eten, schoon water en toegang tot onderwijs. Kinderen die er alleen voor staan, krijgen van UNICEF bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.

UNICEF Nederland

UNICEF Nederland is een van de 33 Nationale Comités, die in de rijke landen UNICEF Internationaal vertegenwoordigen. We werven fondsen voor hulpprogramma's die in 155 ontwikkelingslanden worden uitgevoerd en geven voorlichting over het werk van UNICEF. Bovendien houdt ons comité in de gaten of de Nederlandse regering zich houdt aan het Verdrag voor de Rechten van het Kind, in zowel haar binnenlands als buitenlands beleid. Ook werkt ons comité samen met het Nederlands bedrijfsleven om hen te helpen zich te houden aan internationale richtlijnen zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, en te ondernemen met oog voor kinderen.

We zijn er ook voor Nederlandse kinderen

Als groepen kinderen in Nederland op de een of andere manier in de verdrukking komen, komt UNICEF Nederland op voor hun rechten. Zo vragen we in Nederland onder andere aandacht voor kinderhandel en de situatie van asielzoekerskinderen. Daarnaast zijn we medeoprichter van het Kinderrechtencollectief, dat de Nederlandse regering op het gebied van kinderrechten kritisch volgt. 

Vanuit Nederland geven we rechtstreeks extra hulp aan kinderen op de vlucht, aan kinderen die slechte voeding krijgen of waar het mentale weerbaarheid in het geding is.

Werkwijze UNICEF in Nederland

UNICEF komt op voor kinderen in Nederland.

UNICEF komt op voor kinderen in Nederland.