Onderwijs voor gevluchte kinderen in Griekenland

Ondanks de gevaren onderweg, blijft het aantal vluchtelingen en migranten groeien. Ook het welzijn en toekomstperspectief van kinderen loopt ernstig gevaar. UNICEF hoopt gevluchte kinderen in Griekenland een nieuwe toekomst te bieden. 

75.000 aankomsten

van migranten en vluchtelingen

42.500 gevluchte kinderen

in Griekenland eind 2019

50 procent

van de leerplichtige kinderen die op de vlucht zijn gaan niet naar school

Een nieuwe toekomst

Eind 2019 waren er naar schatting 42.500 gevluchte kinderen in Griekenland. Dit is een stijging van 44 procent in vergelijking met eind 2018. Met deze enorme toename zijn er nu nog meer kinderen die onderwijs nodig hebben. Hun welzijn, ontwikkeling en toekomstperspectief lopen gevaar. Eén van de grootste uitdagingen waar zij mee kampen is toegang tot onderwijs. UNICEF doet er alles aan om de rechten van deze kinderen te beschermen en werkt met partners aan de toegang tot onderwijs. 

UNICEF investeert in non-formeel onderwijs omdat veel gevluchte kinderen geen toegang hebben tot het formele onderwijssysteem, achterlopen of geen aansluiting vinden. Wij werken met partners aan het trainen van docenten, organiseren van inhaallessen en verbeteren van de capaciteit van de formele onderwijssector. Het uiteindelijke doel van UNICEF is dat ieder kind toegang krijgt tot onderwijs.

Dit hebben we bereikt 

Met hulp van donoren in Nederland heeft UNICEF in Griekenland vanaf september 2019 tot en met juli 2020 de volgende resultaten kunnen behalen: 

  • 822 gevluchte kinderen volgden non-formeel onderwijs op het Griekse vasteland.
  • UNICEF lanceerde de tweede fase van de docentenopleiding Teach 4 Integration en leidde 894 docenten op.
  • Vijf Griekse gemeentes kregen technisch advies over het inschrijven van vluchtelingen- en migranten kinderen op Griekse openbare scholen.
     

Samir (16) is gevlucht uit Afghanistan en woont nu in Athene. Hij vindt dat het onderwijscentrum van UNICEF hem veel heeft geholpen en veiligheid gaf: “Toen ik eerst naar school ging voelde ik me angstig en vreemd, maar mijn klasgenoten en docenten gaven me het gevoel alsof ik weer thuis was.” Inmiddels zit hij ook op een Griekse school en is hij gekozen tot lid van de studentenraad waar hij zich inzet voor beter onderwijs voor vluchtelingen. Volgens hem moet ieder kind dezelfde steun en mogelijkheden krijgen, ook kinderen op de vlucht. Buiten schooltijd blijft Samir cursussen volgen in de centra van UNICEF. Zijn ambitie is om dokter te worden zodat hij later anderen kan helpen.