Baankansen voor Techno Girls

Hoewel in Zuid-Afrika steeds meer kinderen naar school gaan, is de kwaliteit van het onderwijs vaak slecht en ervaren vooral meisjes nog veel barrières om hun school af te maken. Dankzij het programma Techno Girl van UNICEF komt daar stap voor stap verandering in.

Dat vooral meisjes hun school niet afmaken heeft diverse oorzaken. Ze zijn bijvoorbeeld vaker dan jongens het slachtoffer van geweld, worden vroegtijdig zwanger of raken geïnfecteerd met HIV. Bovendien worden meisjes niet aangemoedigd om technische en bètavakken te volgen, zoals wiskunde en natuurkunde. En dat terwijl er op de arbeidsmarkt juist veel behoefte is aan deze kennis. Het gevolg is dat ruim 60 procent van de meisjes in Zuid-Afrika geen baan kan vinden.

Kansarme meisjes tussen de 15 en 18 jaar krijgen dankzij Techno Girl drie jaar lang begeleiding bij het volgen van technische en bètavakken. Daarnaast mogen ze stage lopen bij een techbedrijf, om zo praktijkervaring op te doen. Op deze manier wil UNICEF voorkomen dat ze zonder diploma stoppen met school. Bovendien hebben Techno Girls een veel grotere kans om uiteindelijk een goede baan te vinden.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Dit is er mede dankzij u sinds januari 2020 bereikt

  • 1.300 meisjes kregen coaching en een stageplek bij technische bedrijven verspreid over heel Zuid-Afrika.
  • 47 medewerkers van in totaal 36 betrokken bedrijven zijn getraind in goed mentorschap.
  • 90 medewerkers van de provinciale overheid zijn getraind in het selecteren van kandidaten en het ondersteunen van aangesloten bedrijven.
  • De provinciale overheid wordt actief betrokken en getraind in het selecteren en begeleiden van bedrijven. Lees meer over Techno Girl

Was dit interessant? Deel het!