Wat kun je doen om lekker in je vel te zitten?

No stress (maar hoe?)

Oké, we weten dat jongeren soms te veel stress hebben. Maar hoe kunnen we daar wat aan doen?

Dit vinden jongeren fijn

Vraag je het jongeren, dan zijn dit belangrijke ingrediënten die nodig zijn om lekker in je te vel te zitten:

 • Een sociale omgeving waar je steun aan hebt: vrienden, familie en school.
 • Jezélf kunnen helpen: in jezelf geloven, jezelf kunnen zijn, weten waar je in je leven heen wilt en hoe je kunt omgaan met emoties, tegenslagen, andere mensen.
 • Fijne dingen doen, zoals naar buiten gaan en sporten.
 • Genoeg vrije tijd hebben en dus ook mogen niksen.

‘Je moet veel in de natuur zijn. Een stuk fietsen of lopen ofzo, om even dingen te verwerken. Dat helpt altijd goed.’

(Jongen, 19 jaar, mbo-niveau 2)

En zo kunnen we de situatie van jongeren verbeteren

 • Verlaag de druk op school. Zorg dat jongeren op school kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Zorg dat het thuis en op school veilig is.
 • Heb je een probleem en zoek je hulp? Dan moet het makkelijk zijn om die hulp te vinden en te krijgen.
 • Laat jongeren vaker meebeslissen, bijvoorbeeld over schoolzaken.
 • Zorg dat meer mensen de 'leefwereld' van jongeren kennen, zodat ze jongeren beter begrijpen.
 • Geef jongeren betere informatie en voorlichting.
 • Een betere maatschappij - bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, armoede en onderwijs - verbetert ook de situatie van jongeren.

Strijd tegen schoolstress

Dat schoolstress zorgt voor veel druk is duidelijk. Het zorgt er voor dat jongeren minder lekker in hun vel zitten. Het zou enorm helpen als daar iets aan gedaan wordt. Met hulp van ouders (moeders én vaders), leerkrachten en leeftijdsgenoten. Eigenlijk is het een kwestie van samen zorgen dat jongeren de ingrediënten krijgen die ze nodig hebben. Jongeren moeten meer ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Leren om beter om te gaan met stressvolle situaties. En dat lukt het beste in een veilige omgeving, waarin ze serieus worden genomen door volwassenen en genoeg vrije tijd hebben. Handen uit de mouwen dus, en samen werken aan het verlagen van prestatiedruk en het verhogen van zelfontplooiing.

Less is more

Jongeren hebben ook nog een belangrijk advies voor... elkaar! Zoek niet steeds naar méér in het leven. Natuurlijk is het niet verkeerd om ambities te hebben. Maar bedenk wel: hoe meer je wilt, hoe groter de kans op stress. Soms is het gewoon goed om even niet zoveel te willen en tevreden te zijn met wat je hebt. Oftewel: less is more.

Adviezen voor boven je bed

Mag je stressniveau wel een tandje omlaag? Een paar wijsheden van jongeren om te onthouden:

• Heb respect voor elkaar • Accepteer minder fijne dingen • Blijf positief • Kom je er niet uit? Vraag hulp!

'Ik sport. Ik kick er echt van op als ik boos ben, als ik ergens mee zit. Hup, ik ga rennen, ik uit mezelf erin.'

(meisje, 14 jaar)

Wie doet wat?

Iedereen kan wat doen om de situatie van jongeren te verbeteren. Kijk maar:

 • Ouders kunnen hun kinderen stimuleren om te gaan sporten en andere leuke dingen te doen. Ze kunnen hen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en ervoor zorgen dat het thuis veilig is.
 • Scholen kunnen jongeren meer inspraak geven bij belangrijke beslissingen. En ze kunnen ervoor zorgen dat docenten beter in staat zijn om met jongeren om te gaan.
 • Gemeenten kunnen geld beschikbaar stellen zodat meer jongeren hun hobby kunnen uitoefenen, zoals sporten.
 • Overheid kan zorgen voor minder schooldruk en meer aandacht op school voor persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden die jongeren nodig hebben om op een goede manier om te gaan met druk, stress en verwachtingen vanuit hun omgeving.
 • Iedereen kan ervoor zorgen dat er geen taboe meer is rondom psychische problemen door erover te praten en te luisteren
 • Wat gaat UNICEF doen: Aandacht vragen! De uitkomsten van dit onderzoek worden besproken met de overheid. Zodat er ook écht actie wordt ondernomen om de problemen op te lossen.

‘Ik begin mezelf steeds meer te kennen. Je weet een steeds betere weg te vinden in hoe je bepaalde gedachtes uit kan schakelen en je niet te veel aan kan trekken van wat er gebeurt.’

(Jongen, 16 jaar)

Was dit interessant? Deel het!