Interview

Rehka

Rehka deed als lid van de stuurgroep mee aan het onderzoek ‘Geluk onder Druk?’ Zij heeft samen met 10 andere jongeren tijdens het hele onderzoek meegedacht.

Wie ben je?

Mijn naam is Rekha. Ik ben 19 jaar oud en ga nu Rechten studeren op de universiteit. Rehka deed als lid van de stuurgroet mee aan het onderzoek Geluk onder Druk? Zij heeft samen met 10 andere jongeren tijdens het hele onderzoekt meegedacht.

Waarom deed je mee? Wat is je motivatie? 

Ik wil graag dat we beter omgaan met mentale gezondheid van jongeren. Ik zie ook veel verschillen in stress bij mijn leeftijdsgenoten en jonge kinderen. Door mee te doen aan het onderzoek hoopte ik meer inzicht te geven aan Stichting Alexander en het Trimbos Instituut. Zodat er nieuwe kennis opgedaan kan worden en jongeren met stress en depressie-ervaringen beter worden geholpen.

Hoe kwam je met de organisatie in contact?

Ik hoorde van dit onderzoek en bekeek toen de kwalificaties op de site van de Universiteit Utrecht. Ik dacht dat ik een toevoeging kon zijn voor het onderzoek en stuurde een mail met mijn motivatie.

Wat heb je van meedoen aan dit onderzoek geleerd? En van het onderzoek zelf?

Dat er heel veel mensen nodig zijn om überhaupt een onderzoek te kunnen starten. Ik vond het heel inspirerend om te zien hoe de mensen dit onderzoek deden, omdat ik heb gezien dat ze anderhalf jaar lang enorm veel informatie verwerkten, goed naar ons luisterden en zichzelf echt in ons verplaatsten.

Wat vond je het leukst om te doen?

Om de vragenlijsten zo te ‘vertalen’ dat jongeren het beter zouden begrijpen. De onderzoekers vonden het vaak grappig om te zien hoe jongeren iets op een hele andere manier zouden verwoorden. Vooral de gesprekken die daaruit volgde vond ik heel leuk.

Wat vind je het meest opvallend dat eruit is gekomen?

Op een gegeven moment kregen we cijfers te zien over jongeren door heel Nederland. Hoe het met hun mentale gezondheid ging en hoe hun verhoudingen met vrienden, familie en schoolgenoten precies waren. Het opvallende hieraan vond ik dat veel jongeren zich over het algemeen gelukkig voelen.

Heb jij zelf wel eens last van stress of druk en zo ja; kan je daar iets over vertellen?

Toen ik begon aan dit onderzoek, was ik 17 en wist ik niet wat ik als vervolgstudie wilde doen. Deze studiekeuze-stress zorgde dat ik enorme druk voelde om te zoeken naar antwoorden. Ik dacht toen bij mijzelf: hoe kan het zo zijn dat jongeren op deze leeftijd al zo keuzestress ervaren? Hoort dat zo? Moet het anders? Zo ja, hoe dan? Deze stress komt vooral van school. Het goed moeten kunnen plannen en je rust tegelijkertijd moeten behouden, was voor mij niet niks.

Wat zou je doen als jij het voor het zeggen had op school om schooldruk te verminderen?

Meer aandacht besteden aan één op één gesprekken met een mentor of begeleider. Vooral om te laten zien dat het niet erg is, dat je kan praten over hoe je je voelt en dat je kan delen als je iets moeilijks meemaakt. Ik denk dat als je stress kan delen met iemand, er iets van je schouders afvalt waardoor je je beter kunt focussen op school en je ook betere schoolresultaten krijgt.

Heb je tips?

Ik zou als tip geven dat je niet de enige bent. Niet te druk maken over situaties waar je misschien niet eens grip op hebt. Je moet hard je best doen en goed luisteren naar anderen. Alles komt op zijn tijd.


Was dit interessant? Deel het!