Bestel het Ken je rechten-lespakket

Hoeveel kinderrechten kun jij zelf opnoemen? Grote kans dat je niet verder komt dan drie kinderrechten. Dat geldt helaas ook voor heel veel kinderen in Nederland. De meeste mensen leren pas over kinderrechten als ze deze zelf niet meer hebben. En dat terwijl het Kinderrechtenverdrag juist zo belangrijk om kinderen gezond en goed op te laten groeien.

Meld je aan voor het gratis lespakket

Help jij mee om kinderen bewust te maken van hun rechten?

Aanmelden

Kinderrechten zijn de rechten die minimaal nodig zijn om ervoor te zorgen dat kinderen gezond en veilig op kunnen groeien. Ze gaan over allerlei zaken waar kinderen mee te maken krijgen vanaf hun geboorte tot hun achttiende verjaardag. De coronacrisis heeft laten zien dat kinderrechten allesbehalve een ver-van-mijn-bed-show zijn. Tijdens de lockdown was bijvoorbeeld een veilige thuissituatie niet voor ieder kind vanzelfsprekend.

Een betere toekomst

Ook Nederland moet zich houden aan het Kinderrechtenverdrag. Daarin staat o.a. dat kinderen hun rechten moeten kennen, zodat ze voor deze rechten op kunnen komen. Wanneer kinderen hierover leren, kunnen zij samen een betere toekomst vormgeven.

“De leerlingen reageerden erg positief op de les. Uit het gesprek dat voortkwam tijdens de lessen bleek dat de kinderen zich bewuster werden van kinderrechten”

Leerkracht basisschool

Ken je rechten

Met vragen als ‘Mag jouw moeder meelezen op je telefoon?’ laat het lesmateriaal van UNICEF kinderen op een speelse manier kennismaken met kinderrechten. Tijdens de les staat de klas stil bij wat zij nodig hebben om op te groeien. Daarnaast sluit het lespakket aan op de kerndoelen wereldoriëntatie en burgerschapsonderwijs. Het lespakket is geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs. 

Gs klaas 022 (1)

Over het lespakket:

UNICEF heeft gratis lesmateriaal ontwikkeld dat bestaat uit:

  • Een werkboekje voor elke leerling met informatie en opdrachten
  • Een begeleidende digiles
  • Voor ieder kind een naslagboekje met alle kinderrechten
  • Een duidelijke handleiding voor de leerkracht

Dit lespakket voor leerlingen van groep 7 en 8 bestaat uit drie opeenvolgende lessen van 1 uur. Het lespakket kan desgewenst uitgebreid worden met een vierde optionele les. De kinderen leren o.a. wat kinderrechten zijn, wat ze nodig hebben om veilig en gezond op te groeien, wat het Kinderrechtenverdrag is en wie controleert dat de kinderrechten worden uitgevoerd.

Eén pakket bestaat uit 30 werkboekjes en 1 handleiding. Per school kunnen er maximaal 4 pakketten besteld worden. Tip: organiseer een kinderrechten themaweek en bied elke dag een van bovenstaande lessen aan!

Wil je meer dan 4 pakketten bestellen? Neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@onderwijsinformatie.nl.

Rechten, gelijkheid en burgerschap programma 2014 – 2020

Rechten, gelijkheid en burgerschap programma 2014 – 2020

Rechten, gelijkheid en burgerschap programma 2014 – 2020