Van kwetsbaar naar weerbaar

Jongeren hebben recht op een bestaan waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien, nu én in de toekomst. Als ze zich op hun toekomst voorbereiden, is de kans een stuk groter dat ze later een baan vinden en bovendien mentaal en lichamelijk gezonder zijn.

U gaf jongeren in 2019 hulp en kansen

Dankzij u:

  • konden jongeren beroepsopleidingen volgen of een eigen bedrijf opzetten.
  • kregen jongeren trainingen, zodat ze meer kansen hebben op de arbeidsmarkt (denk aan programmeren of probleemoplossend denken).
  • kregen kinderen en jongeren in ramp- en oorlogsgebieden psychosociale zorg, zodat ze hun vaak ingrijpende ervaringen beter konden verwerken.
  • leerden kinderen en jongeren in (Caribisch) Nederland en de rest van de wereld wat hun rechten zijn én daarvoor op te komen.

Baurzhan (14) uit Kazachstan raakte toen hij zes maanden oud was door een bloedtransfusie geïnfecteerd met hiv. Nu komt hij op voor jongeren die net als hij met het virus moeten leven.

Geluk onder druk?

In hoeverre lijden Nederlandse jongeren onder stress, prestatiedruk of zelfs depressies? Om daarachter te komen, startte UNICEF Nederland in samenwerking met Universiteit Utrecht, Trimbos en Stichting Alexander vorig jaar het onderzoek ‘Geluk onder druk?’. Jongeren zelf werken mee aan het onderzoek en denken mee over de aanbevelingen. De resultaten worden deze zomer verwacht. Lees ook een interview met Shundell en Lieke van het UNICEF Jongerenpanel over prestatiedruk en keuzestress

Trainingen voor 80.000 jongeren in Jordanië

In vluchtelingenkampen en op andere plekken in Jordanië kregen vorig jaar meer dan 80.000 jongeren trainingen die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Ze leerden bijvoorbeeld programmeren, samenwerken, probleemoplossend denken en ondernemen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Techno Girls lopen stage in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika investeert veel in onderwijs, maar de kwaliteit ervan laat te wensen over. Daarvan zijn vooral meisjes uit achtergestelde gemeenschappen de dupe; zij stoppen voortijdig met school, waardoor de kans klein is dat ze later een goedbetaalde baan vinden.

Met het UNICEF-programma ‘Techno Girls’ helpen we meisjes tussen 15 en 18 jaar bij het vinden van een baan in de technische sector. In 2019 kregen duizend meisjes ondersteuning bij het volgen van technische vakken en liepen evenveel meisjes een snuffelstage bij een techbedrijf.

30 Jaar Kinderrechten

In 2019 bestond het Kinderrechtenverdrag 30 jaar.

We vierden dit met de grootste kinderrechtenles ooit en het (Y)our Rights Festival.

Kinderen en jongeren konden ook op andere manieren leren over kinderrechten, bijvoorbeeld via het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi en Kleine Prinsjesdag

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Ook onze ambassadeurs blikten terug op 30 jaar Kinderrechtenverdrag, zoals onze ambassadeur Klaas van Kruistum:

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Welke artikelen in het Kinderrechtenverdrag gaan – onder meer – over weerbare jongeren?

Artikel 6: Ieder kind heeft recht op leven en ontwikkeling Artikel 12: Meepraten en meedoen in de maatschappij Lees meer over kinderrechten

Was dit interessant? Deel het!