Voorwoord


Beste lezer,


Op 20 november was het World Children’s Day. Op deze dag vieren we dat de wereld een verdrag heeft waarin alle rechten van kinderen zijn vastgelegd. Het VN Kinderrechtenverdrag is een uiterst belangrijk document dat allesbehalve een papieren tijger is. De landen die het hebben geratificeerd, moeten zich eraan houden. En UNICEF helpt hen daarbij, een taak die expliciet in het Verdrag staat vermeld.


Bij alles wat we doen is het Kinderrechtenverdrag leidend: wij zorgen ervoor dat de rechten die erin staan concreet worden. In - bijvoorbeeld - de coverstory over onze hulp aan kinderen in de Syrische regio ziet u hoe we de rechten van kinderen beschermen als anderen dat niet willen of kunnen doen. Eigenlijk vormen kinderrechten onze ruggengraat. En die houden we recht, wat er ook gebeurt!


Suzanne Laszlo

Directeur UNICEF Nederland