In naam van artikel 6 en artikel 22…

… houden we de kinderen van Syrië warm

Artikel 6
LEVEN EN ONTWIKKELING
Ieder kind heeft het recht om te leven en zich te ontwikkelen.

Artikel 22
MINDERJARIGE VLUCHTELINGEN
Een kind dat asiel zoekt of erkend is als vluchteling, heeft recht op bijzondere bescherming en bijstand.

Zie hier twee kinderrechten, die zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Elk land dat het Verdrag heeft geratificeerd, moet de rechten die erin staan naleven. Dat de praktijk anders is voor wat betreft artikel 6, artikel 22 en een hoop andere kinderrechten, bewijst het ongekend hoge aantal kinderen dat op de vlucht is voor oorlog en geweld. Het zijn er een kleine 30 miljoen en Syrië is een van de ‘grootleveranciers’.

Lama (9) is blij met haar hartjestrui. Ze verblijft in vluchtelingenkamp Al Zaatari in Jordanië.


Vanzelfsprekende hulp

Syrië gaat inmiddels zijn achtste oorlogsjaar in en UNICEF helpt al sinds het begin van de strijd miljoenen kinderen binnen de landsgrenzen, in de buurlanden – waar veruit de meeste Syrische vluchtelingen naartoe zijn getrokken – en in Europa. Het is een verplichting die we als vanzelfsprekend zijn aangegaan, want wie wil nou dat kinderen lijden onder wat voor ellende dan ook? Bovendien: we zijn het aan onze stand verplicht. Het Kinderrechtenverdrag vormt de ruggengraat van UNICEF. Die houden we recht, wat er ook gebeurt.

UNICEF BASICS

De kinderen van Syrië hebben het moeilijk, dat hoeven we niemand uit te leggen. Ook niet dat hun leven ’s winters nog zwaarder wordt, zeker als ze op de vlucht zijn en bivakkeren in kapotte gebouwen of vluchtelingenkampen. Vandaar dat we weer in actie komen. We helpen Syrische kinderen en hun families ook dit jaar op allerlei manieren de winter door. Ze krijgen van ons UNICEF Basics, basisvoorzieningen als kleding, dekens, hygiëne kits en verwarming. Zo komen we tegemoet aan artikel 6, artikel 22 en andere rechten in het Kinderrechtenverdrag.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

UNICEF-hulpkonvooi

Begin november bereikte een hulpkonvooi de bewoners van Rukban, een kamp voor ontheemden in het zuidoosten van Syrië. Het kamp heeft sinds januari 2018 bijna geen hulp meer gekregen, dus die was dringend nodig. UNICEF deelde er UNICEF Basics uit, zoals winterkleding en hygiëne kits.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Kunt u wat extra’s missen?

Wanneer de oorlog in Syrië voorbij zal zijn, valt moeilijk te voorspellen. Wel is zeker dat we Syrische kinderen blijven helpen, in Syrië zelf, in de buurlanden en langs vluchtelingenroutes naar en in Europa. En we hopen dat u onze winteractie wilt steunen met een extra bijdrage voor UNICEF Basics, zodat wij hen kunnen geven waar ze recht op hebben.

Elk bedrag is welkom op www.unicef.nl/basics.
Alvast bedankt voor uw hulp!

UNICEF Podcast:
Onder de radar

Gerrit van den Berg, woordvoerder van UNICEF Nederland, werkte twee weken op het UNICEF-kantoor in Jordanië. Daar maakte hij kennis met een bijzonder team dat schendingen van kinderrechten in Syrië vastlegt en rapporteert. Dat gebeurt buiten de spotlights, zodat hun werk en de kinderen om wie het gaat geen gevaar lopen. Luister nu:


Was dit interessant? Deel het!