Colofon

Het online UNICEF Magazine is een uitgave van UNICEF Nederland.

HOOFDREDACTIE: Wobke van Boven, Margot de Graaff

BEELDREDACTIE: Karin Vermeulen

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER: Sabina Bles, Florine Bos, Margot de Graaff, Walther Hesselink

OPMAAK EN REALISATIE: Dock35Marketing

CONTACT: magazine@unicef.nl / 088 444 9666.

UNICEF Nederland is een zelfstandige stichting die verbonden is met de internationale UNICEF-organisatie. Ons werk is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Onze organisatie heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).