Overunicef veelgesteldevragen header1

Veelgestelde vragen

Onderwijscampagne 2023

 • Wereldwijd gaan er 293 miljoen kinderen niet naar school. Dit heeft verschillende oorzaken, van conflicten en armoede tot aan natuurrampen waardoor scholen verwoest zijn. UNICEF zet zich in voor deze kinderen, door noodonderwijs te bieden als er zich een ramp heeft voor gedaan, door een veilige plek te bieden in conflict gebieden zodat onderwijs door kan gaan of door e-learning modules aan te bieden in afgelegen dorpen.

 • Al 75 jaar maakt UNICEF zich samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, vrijwilligers en donateurs sterk voor het verbeteren van de toekomstkansen van kinderen over de hele wereld. En met succes: mede dankzij jouw steun gaat 90 procent van alle kinderen naar school, terwijl dat in 1960 nog 48 procent was. Het aantal kinderen dat wordt ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes is gestegen van 20 procent in 1980 naar 83 procent tegenwoordig. Bovendien heeft 89 procent van de wereldbevolking nu toegang tot schoon drinkwater.

 • Van iedere euro ging in 2022 € 0,73 naar kinderen wereldwijd die onze hulp nodig hebben. Ons kostenpercentage was 27 procent.

 • UNICEF heeft verschillende kits klaarliggen om kinderen weer zo snel mogelijk weer onderwijs te laten volgen na een ramp of tijdens een conflict. Deze kits zijn ingedeeld op leeftijd en daar is de inhoud op aangepast. Zo zit er in een School-in-a-box o.a. schriften, krijt en leermateriaal. In de Adolescent kit zit vooral materiaal die helpt bij psychosociale welzijn en levensvaardigheden.

 • UNICEF heeft drie verschillende kits klaarliggen om kinderen weer zo snel mogelijk weer onderwijs te laten volgen na een ramp of tijdens een conflict. Deze kits zijn ingedeeld op leeftijd en daar is de inhoud op aangepast. Zo zit er in een School-in-a-box o.a. schriften, krijt en leermateriaal en in een Early childhood development kit juist spellen om sociale interactie te stimuleren. In de Adolescent kit zit vooral materiaal die helpt bij psychosociale welzijn en levensvaardigheden.

 • Bij noodhulp denk je vast aan water, voeding en medicijnen. Ondanks dat deze zeker in het rijtje van noodhulp thuishoren, plaatsen wij onderwijs daarbij. Onderwijs is namelijk méér dan leren. Door onderwijs hebben kinderen in een noodsituatie ook een veilige plek om te leren en spelen en een gezonde schoolmaaltijd.  

  Wat we doen voor direct resultaat: 

  • We repareren kapotte schoolgebouwen of zetten tijdelijke onderwijstenten neer.  
  • We zorgen in een crisissituatie voor lesmateriaal zoals rugzakken, pennen en schriften.   
  • We zorgen voor menstruatiepakketten en sanitaire voorzieningen op scholen. 

  Maar uw donatie kunnen we nog verder gaan.  
  Dit doen we voor de toekomst:  

  • We adviseren overheden over het bereiken van kinderen die niet naar school gaan en bijvoorbeeld het verbeteren van het curriculum.  
  • We pleiten voor inclusief onderwijs.  
  • We trainen leraren in lesmethodes zodat ze bijvoorbeeld beter worden in digitaal lesgeven.  
  • We helpen om schoolgebouwen te maken die weerbaarder zijn tegen natuurrampen.  
  • We ondersteunen overheden om kinderen die gevlucht zijn, zo snel mogelijk te laten instromen in het regulier onderwijs.  
  • We lobbyen voor meer onderwijsbudget. 
 • Jouw donatie is een bijdrage voor nu én voor morgen. Want met deze bijdrage zorg je voor noodhulp én structurele hulp. Je zorgt voor directe opvang én dat school gewoon door kan blijven gaan. En dat maakt jouw donatie nóg krachtiger. Jouw donatie maakt een wereld van verschil.

Uw steun is belangrijk

 • UNICEF geeft wereldwijd hulp aan kwetsbare kinderen, en daarbij hebben we jouw hulp hard nodig. We krijgen geen geld van de Verenigde Naties, dus we kunnen ons werk alleen doen met de bijdragen van particulieren, bedrijven en overheden. We geven overal in de wereld hulp om de levens van kinderen structureel te verbeteren: door onderwijs, gezondheidszorg en kinderbescherming te ondersteunen. Bij noodsituaties komen we snel in actie. Dankzij de bijdragen van onze donateurs!   

 • UNICEF zet zich in voor alle kinderen, waar ze ook wonen. Een kind in Jordanië verdient net zozeer een goede kindertijd als een kind in Brazilië of in Nederland.    

 • In het geval van oorlog, een natuurramp of een dreigende hongersnood komen we direct in actie om hulp en verlichting te bieden. Dit lukt ons juist omdat UNICEF een grote wereldwijde organisatie is en we de situatie ter plekke goed kennen. We werken per slot van rekening overal ter wereld. 

 • Al 75 jaar maakt UNICEF zich sterk voor het verbeteren van de toekomstkansen van kinderen over de hele wereld. En met succes. Mede dankzij UNICEF staat wereldwijd 90 procent van alle kinderen ingeschreven bij een school, in 1960 was dit nog maar 48 procent. Het aantal kinderen dat wordt ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes is gestegen van 20 procent in 1980 naar 83 procent nu. Sinds 1990 hebben 2 miljard mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater, 89 procent van de wereldbevolking heeft nu toegang tot schoon drinkwater. Voor meer resultaten, zie onze programma's op onze site.  

 • UNICEF is blij met elke gift en helemaal met mensen die ons voor langere tijd structureel steunen. Want als vaste donateur zeg je toe dat je bijdrage niet incidenteel maar structureel is. Hierdoor kan UNICEF investeren in hulp van een blijvend karakter, vooral daar waar hulp het hardst nodig is. Als vaste donateur van UNICEF draag je bij aan wereldwijde structurele kinderhulp, waardoor we kinderen echt een beter leven kunnen geven. We houden onze leden op de hoogte van de resultaten. 

 • UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties en is dus onderdeel van de VN. De hulp die UNICEF geeft aan kinderen wordt niet door de Verenigde Naties betaald. Daarvoor hebben we de bijdragen van mensen die ons steunen, en van bedrijven en overheden, hard nodig. 

 • UNICEF is de meest invloedrijke en effectieve kinderrechten organisatie ter wereld, dankzij iedereen die ons steunt of waarmee wij samenwerken. Samen zijn we in staat om resultaten te boeken voor kinderen overal ter wereld, op elk gebied van hun welzijn. 

  1. UNICEF werkt altijd samen met overheden en beslist daarom mee op het hoogste niveau  
  2. UNICEF investeert in en werkt veel met innovatie  
  3. UNICEF is Nutrition clusterleider in noodsituaties  
  4. UNICEF werkt op alle niveaus (nationaal, lokaal, gemeenschapsniveau) 
  5. UNICEF heeft een leidende rol in mondiale dataverzameling op het gebied van Voeding 
  6. UNICEF werkt ook voor kinderen in andere sectoren (denk aan onderwijs en water), waardoor binnen programma's verschillende sectoren beter geïntegreerd kunnen worden 
 • Flex-doneren werkt via je mobiele telefoon en je bankrekeningnummer. Elke maand ontvang je een SMS waarin je de mogelijkheid hebt om je donatie die maand over te slaan. Als je niets doet, wordt je donatie automatisch afgeschreven.

 • Ja, dat kan. Elke maand ontvang je van ons een SMS waarin wij je op de hoogte brengen van het aakomend incassomoment. Hierin geven we je óók de optie om jouw donatie even over te slaan. Klik op de link in de SMS en kies vervolgens voor ‘overslaan’. Jouw donatie wordt die maand niet afgeschreven.  

Doneren - bedrijven

 • Ja, natuurlijk kan dat. Het IBAN-nummer is NL09INGB0000002768. Helaas kunnen we je op deze manier niet bedanken of op de hoogte houden van de impact die je met jouw steun maakt. Lees verder

 • Fijn dat je een bijdrage wilt leveren aan het warm houden van kinderen! Als het je niet lukt om via de website te doneren of liever niet je gegevens afgeeft, kun je ook een bedrag overmaken naar iban NL09INGB0000002768 o.v.v. deken. Alvast hartelijk dank!

 • Donaties vanuit een rekening nummer met een IBAN uit het buitenland kunnen rechtstreeks aan Unicef Nederland gedaan worden op IBAN NL09INGB0000002768 t.n.v. UNICEF Nederland.

Praktische zaken

 • Dat gebeurt op of rond de 26ste van elke maand.

 • Je vindt onder meer ons adres en telefoonnummer op de Contactpagina.

 • Door UNICEF te machtigen besparen we geld aan bank- en verwerkingskosten waardoor we meer voor kinderen kunnen doen. Dankzij machtigingen kunnen we nog meer kinderen helpen. 

  Helaas kunnen wij geen spullen aannemen. UNICEF koopt internationaal op grote schaal hulpgoederen in. Dat is efficiënter dan hulpgoederen die we geschonken krijgen afleveren: als wereldwijde organisatie krijgen we schaalvoordeel in zowel inkoop als transport en waar mogelijk kopen we lokaal in. In Nederland zamelen we geld in om de hulp te kunnen financieren.  

 • Giften geven kun je hier doen - waarvoor dank! We zijn blij met iedere steun. 

  Als donateur kun je nog veel meer doen. Dankzij regelmatige inkomsten kan UNICEF investeren in hulp van blijvend karakter, vooral daar waar dit het hardst nodig is. Je kunt hier donateur worden. 

 • Ja, dat kan. Maar liever werken wij met machtigingen. Omdat de bankkosten dan lager zijn en we nog meer kinderen kunnen helpen.  

 • Wil je zelf een gift overmaken, bijvoorbeeld via internetbankieren? Dat kan. Je kunt doneren via gironummer 121. Het IBAN-nummer is NL86 INGB 0000 0001 21.
  Natuurlijk zijn we blij met iedere gift! Maar als je op deze manier doneert, kunnen we je helaas niet bedanken of op de hoogte houden van de impact die je met jouw steun maakt. Terwijl we het zo ontzettend belangrijk vinden je te laten weten wat jouw gift betekent voor kinderen. Vind jij dat ook, vul dan je naam en adres in bij ‘betalingskenmerk’ of ‘omschrijving’. Zo weten wij dat we contact met je mogen opnemen. Een mailtje sturen mag ook: geef je adres aan ons door via info@unicef.nl.

 • Met een creditcard betalen kan niet. Op deze site is het wel mogelijk om een structurele machtiging of een éénmalige machtiging af te geven. 

 • Je kunt een adreswijziging (post- en/of e-mailadres) doorgeven via ons wijzigingsformulier.

  Andere wijzigingen kun je aan ons doorgeven via het formulier op de contactpagina.

 • Je kunt je bankrekeningnummer laten wijzigen door een e-mail te sturen naar info@unicef.nl. Vermeld daarin je oude en je nieuwe bankrekeningnummer en de data waarop de wijziging ingaat.

 • In de e-mails die je ontvangt staat onderaan een link waarmee je je kunt afmelden. Ook kun je contact opnemen met onze klantenservice.

 • Ja, dat kan via onze Opzegpagina.

 • Er zijn miljoenen kinderen in de wereld die je steun hard nodig hebben. Eén kind rechtstreeks steunen kan niet via UNICEF. Wij doen ons best voor alle kinderen in een dorp of gemeenschap op de wereld die hulp nodig hebben. 

 • “Mijn eenmalige gift” is een initiatief van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, ter vervanging van de acceptgiro die per 1 juni 2023 niet meer verwerkt wordt door de Nederlandse banken. UNICEF biedt “Mijn eenmalige gift” niet aan omdat deze manier van betalen extra kosten met zich meebrengt; kosten die we liever niet maken om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen.  

  Uiteraard helpen wij u graag om een andere manier van betalen te vinden die het beste bij u past. Klik op de oranje “doneren” knop op onze website om te kiezen voor een maandelijkse of eenmalige donatie en betaal gemakkelijk online. Komt u er niet uit? Bel ons en we helpen u graag verder. We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9 tot 17 uur via 088 - 444 96 66 (lokaal tarief). 

 • Wil je je machtiging om financiële redenen stopzetten? Dan wijzen we je er graag op dat je ook alleen kunt geven als het je uitkomt. Als flexdonateur bepaal je elke maand zelf of je wel of niet doneert. 

  Besluit je toch om ons werk voor kinderen wereldwijd niet langer te steunen? Je kunt je donatie stopzetten op onze Opzegpagina.

 • Het verkorte gironummer 121 van UNICEF wordt in een internetbankieromgeving automatisch omgenummerd. Voor goede doelen is een uitzondering gemaakt voor wat betreft het verplichte gebruik van IBAN-nummers.  

  Ons volledige IBAN-nummer is: NL86 INGB 0000 0001 21 

 • Ja dat klopt. CM.com is onze betaalpartner die er voor zorgt dat u uw donatie zo makkelijk mogelijk over kan maken.

 • Kinderen helpen is onze grootste prioriteit. We hebben helaas maar zeer beperkte capaciteit om rondleidingen voor bezoekers te organiseren. Liever besteden we onze middelen en tijd zo veel mogelijk aan het ondersteunen van kinderen met onderwijs, noodhulp, gezondheidszorg en wat er nog meer nodig is. Wie wil weten hoe we precies die hulp verlenen, verwijzen we naar ons jaarverslag en de projectrapportages. 

 • UNICEF Nederland heeft voor ontvangsten uit nalatenschappen de volgende speciale bankrekening: NL23 ABNA 0240 2679 82. Dit nummer is alleen voor nalatenschappen. Andere giften zijn welkom op NL86 INGB 0000 0001 21, of doneer online.

  Goede doelen worden jaarlijks gecontroleerd door een accountant en moeten ontvangen gelden verantwoorden. We verzoeken u daarom een legaat of erfdeel vooraf aan te melden. Meer informatie voor executeurs vindt u hier.

Klachten en vragen

 • Ben je niet tevreden over de werkwijze van UNICEF Nederland? Wil je een klacht met ons delen? Neem vooral contact met ons op via het contactformulier of bel ons.

  Wij leren hier graag van en beschouwen jouw informatie als een manier om ons werk te verbeteren. Het klachtenreglement kunt u hier raadplegen (English complaints procedure can be found here) Hartelijk dank voor de moeite!

 • Als je vragen of opmerkingen hebt over de straat- of deurwerving bij jou in de buurt, dan horen wij dat graag. Graag horen we de datum en de locatie of het adres. Vraag eventueel om de identificatiekaart en noteer de naam van de werver en het ID-nummer. 

  Dit zijn onze contactgegevens: 

  E-mail: info@unicef.nl 
  Postadres: Postbus 95375, 2509 CJ Den Haag 
  Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 74, 2594 AW Den Haag 

  Telefoonnummer: 088-444 96 66 

  We zijn bereikbaar op: 

  maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur.

 • UNICEF is een bekende, krachtige naam die soms door derden wordt misbruikt. Bijvoorbeeld door bedrijven die ons logo op hun website zetten zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt, of er worden (e-mail)berichten verstuurd waarin onze naam ten onrechte wordt genoemd. We doen er alles aan om te voorkomen dat organisaties en personen de naam van UNICEF voor eigen gewin verkeerd gebruiken. Mocht je een bericht van of over UNICEF tegenkomen dat je niet vertrouwt, dan kun je dat melden via: info@unicef.nl 

 • De wervers zijn te herkennen aan de UNICEF-kleding die ze dragen en aan een identificatiekaart met een ID-nummer. De UNICEF-kleding bestaat uit witte of blauwe jassen of t-shirts met het UNICEF-logo. Via onze pagina over straatwerving kun je nakijken waar deze week straat- en deurwerving plaatsvindt.

Hoe werkt UNICEF?

 • UNICEF Internationaal verdeelt het geld dat binnenkomt over de landen waar hulp nodig is. Zo komt het geld daar waar het hardste nodig is. Ons doel is zo veel mogelijk kinderen helpen. Een uitgebreide verantwoording vind je in ons jaarverslag

 • In Den Haag staat het hoofdkantoor van UNICEF Nederland. Hier werken rond de 120 mensen. Daarnaast heeft UNICEF ambassadeurs en meer dan 2.000 vrijwilligers. Zij geven bijvoorbeeld les over UNICEF op scholen of organiseren de UNICEF Loop. 

 • De ambassadeurs van UNICEF Nederland zijn: Paul van Vliet, Monique van de Ven, Sipke Jan Bousema, Trijntje Oosterhuis, Jörgen Raymann, Edwin Evers, Renate Verbaan, Claudia de Breij, Ranomi Kromowidjojo, Klaas van Kruistum, Guus Meeuwis en Nicolette van Dam. Ze zetten zich vrijwillig voor UNICEF in en krijgen er dus niet voor betaald. Lees meer over onze ambassadeurs

 • UNICEF wil zoveel mogelijk steun krijgen voor het verbeteren van de levensomstandigheden van kwetsbare kinderen, waar dan ook ter wereld. Om dat voor elkaar te krijgen, is een professionele organisatie nodig met ervaren medewerkers. De functie van directeur is meer dan een fulltime baan. Daar hoort een bepaalde beloning bij. Lees meer over de hoogte van de beloning van onze directie. 

  Bij de bepaling van het directiesalaris zijn de richtlijnen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland ons uitgangspunt. Deze richtlijnen zijn in 2005 opgesteld op basis van het advies van de Commissie Wijffels, die regels heeft opgesteld waar goed bestuur en salarissen van directeuren van goede doelen aan moeten voldoen. Het salaris van onze directie voldoet hier volledig aan. En zo hoort het natuurlijk ook. 

 • Ja, UNICEF wordt erkend als goed doel door de Nederlandse overheid:  

  • We hebben het CBF-keurmerk, wat betekent dat we maximaal 25 procent van onze inkomsten besteden aan fondsenwerving. UNICEF Nederland blijft daar ver onder.  
  • We hebben de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als donateur kun je daardoor je schenking aftrekken van de belastingen. Ook hoeven wij geen schenk- en/of erfbelasting te betalen over ontvangen gelden. Alle giften komen daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor kinderen wereldwijd.  
 • In uitzonderingsgevallen collecteren vrijwilligers voor UNICEF. Deze vrijwilligers dragen altijd een UNICEF-vrijwilligerspas en hebben bij de gemeente een collectevergunning aangevraagd. Straat- of deurwervers worden vaker ingezet. Zij nemen geen contant geld aan, maar vragen om een machtiging.