30 jaar kinderrechten:

prachtige resultaten maar ook nog veel te doen

Dit jaar is het precies dertig jaar geleden dat de Verenigde Naties in New York het Kinderrechtenverdrag ondertekenden. In die dertig jaar zijn overal ter wereld kinderlevens structureel verbeterd– mede dankzij uw steun aan UNICEF. Een blik terug én vooruit!

Het Kinderrechtenverdrag is met z’n 54 rechten belangrijk voor kinderen en jongeren over heel de wereld. Hoewel er handtekeningen onder staan van 196 regeringen, houdt niet iedereen zich altijd aan het verdrag. Als de kinderrechtenorganisatie van de VN is UNICEF nog steeds hard nodig om te zorgen voor bescherming, gezonde voeding, gezondheidszorg en onderwijs. Maar prachtige resultaten zijn er zeker ook.

Dertig jaar geleden waren sommige wereldleiders van nu nog kind. Hoe is dat over nóg eens dertig jaar?

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Dit bereikten we wereldwijd:

 • Afgelopen decennium nam het aantal kindhuwelijken wereldwijd af met 15 procent.
 • Het percentage kinderen dat niet naar school gaat, daalde in de afgelopen jaren van 30 naar 18 procent.
 • In vijftien jaar daalde het aantal ondervoede kinderen met 42 miljoen.
 • 27 jaar geleden stierf 1 op de 11 kinderen onder de 5 jaar. Nu is dat 1 op de 26.
 • In de afgelopen 25 jaar hebben zo’n 400 miljoen mensen toegang tot sanitaire voorzieningen gekregen.

En dit bereikten we in Nederland:

 • Er kwam een Kinderombudsman/vrouw waar kinderen terechtkunnen met vragen of klachten.
 • Kinderen mogen meepraten over hun eigen leven. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of als ze te maken krijgen met jeugdzorg.
 • Er kwam een kinderpardon voor ‘gewortelde’ asielzoekerskinderen.
 • Dankzij UNICEF Nederland is er meer aandacht voor kinderen in de Nederlandse Cariben.

Dertig jaar gastlessen over kinderrechten

Marlène de Kruyf geeft al dertig jaar gastlessen op basisscholen over UNICEF en kinderrechten. “Wat mij vooral opvalt is dat kinderen van nu veel meer betrokken zijn. Ze denken graag mee. Voorheen dacht iedereen dat het kinderrechtenverdrag er alleen was voor kinderen in ontwikkelingslanden. Maar kinderrechten gelden óók in Nederland! Mijn gastlessen gaan daarom steeds meer over de situatie hier. Zo vinden kinderen bijvoorbeeld het recht op spel, sport en vrije tijd (art. 31), het recht op informatie (art.17) en het recht op privacy (art. 16) heel belangrijk!”

Wat zijn eigenlijk de rechten van kinderen?

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Controle en verantwoording

Sinds 2011 is er in Nederland een onafhankelijke Kinderombudsman/vrouw, die de overheid scherp houdt en controleert of Nederland alle kinderrechten nakomt. Ieder land moet om de vijf jaar een schriftelijke rapportage uitbrengen over de situatie in zijn land, en daarnaast ‘live’ uitleg geven aan het VN-comité in Genève. In 1997 deed Nederland dat voor het eerst, recent ook nog in 2017.

En de toekomst?

Het werk van UNICEF is nog niet overbodig. De komende jaren is er extra veel aandacht voor:


 • Kinderen op de vlucht: Vluchtelingen- en migrantenkinderen in het Midden Oosten, Europa en Nederland zijn beschermd tegen geweld, uitbuiting en mishandeling en hebben toegang tot basisvoorzieningen.
 • Gezonde voeding: Elk kind in de wereld heeft structureel toegang tot gezonde voeding als basis voor een optimale lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.
 • Weerbaarheid van jongeren: Elke jongere tussen tien en achttien in Nederland en wereldwijd is weerbaar en heeft de kans zich tot zijn of haar maximale potentieel te ontwikkelen.


Was dit interessant? Deel het!